Վրձիններ

Brushes

 

1. Ստվերաներկի վրձինի (Smudger) կարճ և խիտ մազիկները տարածում են ստվերաներկը թարթիչների երկայնքով- 4500 ՀՀ դրամ
 

2. Երանգավորող քսուքի վրձինը համաչափ տարածում է քսուքը դեմքին- 6500 ՀՀ դրամ
 

3. Դիմափոշու վրձինն առատ մազիկների շնորհիվ հարթ և համաչափ տարածում է դիմափոշին դեմքին-5400 ՀՀ դրամ

 

Գինը` ՀՀ դրամ